Betekenis naam

Heeft u zich ooit weleens afgevraagd wat de betekenis naam is van uzelf? Of de betekenis naam van uw stad? Of van uw straat? Als u benieuwd bent hiernaar moet u even dit stukje lezen.

Oorsprong

Namen werden waarschijnlijk al gegeven aan mensen toen zij nog in dierenvellen liepen. Wat die namen waren kunnen we deels herleiden door te kijken naar de primitieve volkeren waar we namen van weten zoals de Indianen in Amerika. Dansende Wolf was de naam of Eenzaam Hart. Betekenis naam is een combinatie dus van zelfstandig naamwoord met bijvoeglijk naamwoord. Beiden moeten een eigenschap van de persoon verbeelden.

Voornamen

Deze tijd ligt al lang achter ons. In de middeleeuwen werden namen ontleend aan christelijke figuren, heiligen vaak. Voorbeelden zijn Johan, Peter, Piet, Marcus, Johanna etcetera. Bijna alle namen die nu bestaan zijn terug te leiden tot heiligen. Bij die namen zouden bepaalde eigenschappen horen die echter totaal niet meer horen bij de zoveelste nakomeling van de oorspronkelijke naamdrager.

Friese namen

Grappig is dat in de noordelijke Nederlanden waar de kerstening niet zo sterk was, er namen zijn blijven bestaan die typisch onchristelijk klinken, zoals Rintje, Douwe, Tjitske etcetera. Betekenis naam is duidelijk voor hen die de taal spreken.

Betekenis naam

Vernoemd naar

Tegenwoordig worden er ook bloemennamen gegeven aan pasgeborenen. Een bloem duidt iets moois en lieflijks aan. In de top 10 staan ook vernoemingen naar idolen. Of vernoemingen naar steden of dieren: Lourdes, Vlinder. Eigenlijk wordt alles goedgekeurd en zijn er maar enkele namen die je je kind echt niet mag geven. Wil je de betekenis naam weten, dan zijn er lijsten in omloop waar de betekenis naam staat verklaard. Meestal vertaald uit het Latijn, Grieks of een andere vreemde taal. Zo betekent Agatha goed.

Achternamen

Tot zover de voornaam. Veel interessanter is misschien de betekenis naam die je de achternaam noemt. Zoals we allemaal op school leerden voerde Napoleon de achternaam nog niet zo lang geleden in. Bij het kiezen van een achternaam ontstonden vier groepen: ten eerste de beroepsnaam: bijvoorbeeld Timmerman. Tweedens de plaatsnaam: bijvoorbeeld Van Amerongen. Ten derde de eigenschappnamen zoals De Groot en als laatste de afstammingsnamen zoals Jansen, Pietersen, Fransen etcetera.

Aardrijkskundige namen

Er is nog een andere categorie waarvan de betekenis naam vragen oproept. Dat zijn de aardijkskundige namen. Amsterdam bijvoorbeeld: ontstaan uit dam in de Amstel. Vaak zijn plaatsnamen aanduidingen van waar ze liggen of wat er in de buurt ligt. Maar soms zijn de woorden niet meer te achterhalen omdat ze uit het oud-of middelnederlands komen. Dan is het belangrijk te weten hoe de oudst voorkomende spelling is.

Straatnamen

Tenslotte een laatste onderdeel. De betekenis naam van een straat. Gemeenteambtenaren geven straten een naam volgens zorgvuldig opgestelde richtlijnen. Ook hier geldt, net al bij de voornamen: hoe moderner, hoe gekker en onherkenbaarder: Boegspriet 5 is een straatnaam maar ook een term uit de scheepsvaart. Vaak zal deze naam een onderdeel zijn van een nieuwbouwwijk met een thema. In dit geval: termen uit de scheepvaart. Oude straatnamen hoeven niet meer uitgelegd te worden: Vismarkt, daar werd vroeger de vis verhandeld. En Kerkweg, daar stond de kerk. Aan duidelijkheid niets te wensen overlatend. Ook de straten vernoemd naar bekende (overleden) personen zal qua betekenis naam niet veel vragen oproepen.