Betekenis bijbelse namen

De belangrijke betekenis van de Namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

De betekenis van Bijbelse namen zegt altijd iets over een persoon of gebeurtenis. Een duidelijk voorbeeld is de Naam van Jezus Christus. Zijn Naam betekent: de Here redt. Uit deze naam, kan men zien Wie Hij is. Uit de vele namen van God wordt Zijn karakter duidelijk. De betekenis van de Naam van de derde persoon van de drie-eenheid is: Vertrooster. De betekenis van deze Bijbelse Namen zeggen dus heel veel over de drie-eenheid.

De betekenis van Bijbelse namen

In het Oude Testament staat een verhaal van een vrouw die haar kind met moeite gebaard had. Dit uit ze door hem de naam Jabes te geven. Dit betekend: met smart gebaard. Er staan meer verhalen in de Bijbel waaruit blijkt wat voor rol een bepaald persoon in die tijd had. Als u meer wilt weten over de betekenis van Bijbelse namen, kunt u informatie vinden in Bijbelse namen boeken. Uit de betekenis van Bijbelse namen, kan men dan ook veel leren over allerlei personen die in die tijd leefden. Ook kan de betekenis van een Bijbelse naam inhouden van wie een persoon de zoon was.