Islamitische namen betekenis

Moslims moeten namen kiezen die een heilige betekenis hebben

Daardoor zal het kind meteen gezegend zijn. De naam van een kind zal ook invloed hebben op zijn karakter. De Profeet heeft namelijk gezegd: Op de Dag van Verrijzenis, zal u door uw namen en door de namen van uw vaders worden geroepen, zo goede namen geven. Er bestaan Islamitische namen met betekenis die de Profeet graag hoorde, maar er zijn ook namen die hij afkeurde of zelfs verboden heeft. Goede namen zijn namen die afstammen van Allah, de namen van de Profeten, de namen van rechtschapen personen, en namen met een goede betekenis. De verschillende namen van Allah kunnen dienen als voornaam voor personen, maar er moet wel altijd Abd voor staan.

Je mag dus niet zomaar Zijn naam kopiƫren. Een voorbeeld is Abdullah

Ook de namen van de Profeten mogen als Islamitische namen met betekenis dienen. Een bekend voorbeeld is Mohammed. Rechtschapen personen zijn mensen die zich voor het geloof inzetten, zoals de kaliefen of andere geleerden. Hun namen mogen ook overgenomen worden. Namen met een goede, positieve betekenis kunnen ook gebruikt worden. Een voorbeeld is Jamal, wat Mooi betekent. Verboden namen zijn de Islamitische namen met betekenis van slechte personen, zoals Shaitaan en namen die alleen voor Allah gebruikt kunnen worden, zoals Al-Gaaliq, wat De Schepper betekent. Een mens kan die eigenschap van Allah nooit hebben, dus mag die naam niet gebruikt worden.